English below

Stationsbaserad HotSpot parkering. Bilen behöver lämnas tillbaka på samma ställe som du hämtat den och sättas på laddning.

Hitta hit

Ektorpsgatan 6 (laddning)

Öppettider

24/7

Priser

105 kr/h

499 kr/24h

1237 kr/3 dagar

Find location

This is a station-based HotSpot parking. The car needs to be returned here after you have used it and put on charging.

Ektorpsgatan 6 (charging)

Open

24/7

Prices

105 kr/h

499 kr/24h

1237 kr/3 days