English below

Hitta hit
Infart från Slussgatan 1, Södertälje

Öppettider
Mån-fre: 06 – 20:30
Lördag: 08:30 – 17:30
Söndag: 10:30 – 17:30

Hämta
Ingång till fots via Kringlan Gallerian

Lämna
Åk fram till bommen så kommer den att öppna sig, skulle den inte öppnas tryck på support knappen.

Man åker ner till vänster på nedre plan, det finns 4 laddplatser till höger direkt när man kommer ner.

Find location
Entrance is on Slussgatan 1, Södertälje

Opening hours
Monday – Friday: 06 – 20:30
Saturday: 08:30 – 17:30
Sunday: 10:30 – 17:30

Pick-up
The entrance is via Kringlan Shopping mall

Drop-off
Drive up to the barriers and then they will open for you, if they don’t press the support button.
You go down to the left on the lower level, there are 4 charging spots on the right when you come down.