English below

Hitta hit

Infart från Oxtorgsgatan 7.

Kod

747002, för att komma in till fots.

Hämta 

Regeringsgatan 65 alt Jakobergsgatan 30. Aimos bilar finner du på övre plan. Hämtning är tillgänglig dygnet runt, använd koden för tillträde till garaget.

Lämna

Åk fram till bommen så kommer den att öppna sig, skulle den inte öppnas tryck på supportknappen.

På övre plan finner du 5 laddplatser till vänster längst med väggen. Du kan endast lämna bilen inom öppettiderna.

Öppettider

Öppet mån – sön 06-22.

Find location

Entrance is on Oxtorgsgatan 7.

Code

Press 747002, to get in on foot.

Pick-up

Regeringsgatan 65 or Jakobergsgatan 30. Aimo’s cars are located on the lower floor. Pick up is available 24/7, use the code to access the garage.

Drop-off

Drive up to the barriers and then they will open for you, if they don’t press the support button.
On upper level you find 5 charging spots to the left along the wall. Drop-off is available within the opening hours of the garage.

Opening hour

Open monday – sunday 06-22.