EN

Fullständig prislista

Priserna gäller tills vidare från och med den 25 september 2020. Bränsle, tullavgift och 600 km. ingår i varje resa. Alla priser inkl. moms.

Standardpriser

7 kr /min

79 kr / tim [nattaxa mellan 22:00 och 06:00]

169 kr / tim

679 kr / 5 tim

799 kr / dygn

1 980 kr / 3 dygn

3 180 kr / 7 dygn

Tilläggsprodukter

Hanteringsavgift parkeringsbot 300 kr
Hanteringsavgift hämtning av bil [eller faktisk kostnad] 500 kr
Hanteringsavgift bärgning [eller faktisk kostnad] 750 kr
Förlust av laddkabel 4 500 kr
Specialtvätt [eller faktisk kostnad] 7 500 kr
Självrisk vagnskadegaranti 9 000 kr
Självrisk trafikförsäkring 4 760 kr
Självriskreducering 20 kr [tot. självrisk 2 000 kr per skada]
Överkilometer 3 kr / km [utöver 600 km / resa]