EN

Vårpriser #springishere för att använda tjänsten (1 april – 30 juni) :

6 kr/minut
Första timmen 100 kr
Från andra timmen 150 kr
Per dag 600 kr
Pris/km (över 300 km/resa) 3 kr

Standardpriser för att använda tjänsten:

6 kr/minut
Första timmen 150 kr
Från andra timmen 200 kr
Per dag 990 kr
Pris/km (över 300 km/resa) 3 kr

Övriga kostnader

Hanteringsavgift parkeringsbot 300 kr
Hanteringsavgift hämtning av bil (eller faktisk kostnad) 500 kr
Hanteringsavgift bärgning (eller faktisk kostnad) 750 kr
Förlust av laddkabel 4 500 kr
Specialtvätt (eller faktisk kostnad) 7 500 kr
Självrisk vagnskadegaranti 7 500 kr
Självrisk trafikförsäkring 4 550 kr