EN

Standardpriser för att använda tjänsten, från och med 1 januari 2019:

6 kr/minut
Första timmen 150 kr
Från andra timmen 200 kr
Per dag 990 kr
Pris/km (över 300 km/resa) 3 kr

Övriga kostnader

Påminnelseavgift [+ resekostnad] 80 kr
Hanteringsavgift [+parkeringsbot] 300 kr
Hanteringsavgift hämtning av bil (eller faktisk kostnad) 500 kr
Hanteringsavgift bärgning 750 kr
Förlust av laddkabel 4 500 kr
Specialtvätt (eller faktisk kostnad) 7 500 kr
Självrisk vagnskadegaranti 7500 kr
Självrisk trafikförsäkring 7500 kr